09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

بیکاری و تورم

نوشته توسط : modirدر تاریخ : شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶نظرات : بدون نظربازدید : 55 بارمربوط به : دانستنی های حسابداری

بیکاری و تورم

بیکاری ( Unemployment )

•تعریف بیکار: بیکار به شخصی گفته می شود که حاضر است کار کند ولی شغلی پیدا نمی کند.

نرخ بیکاری نسبتی است که در صورت آن  شمار افراد بیکار و در مخرج، جمعیت فعال در سن کار است.

طبق گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی امسال 2 میلیون و 257 هزار نفر خود را بیکار معرفی کردند که با تقسیم این عدد بر شمار جمعیت فعالی که در سن کار هستند (23 میلیون و 750 هزار نفر)، میزان بیکاری در کشور 9.5 درصد شده است. هر چند نرخ واقعی احتمالا بالاتر از این ارقام باشد.

•انواع بیکاری

.1بیکاری اصطکاکی

.2بیکاری سیکلی (ادواری)

.3بیکاری ساختاری

.4بیکاری فصلی

•1. بیکاری اصطکاکی

•تعریف: هنگامی که افراد به دنبال شغل هستند، مدت زمانی، بیکار هستند که بیکار اصطکاکی نام داند.

•علت این نوع بیکاری: کمبود اطلاعات

•راه حل: ایجاد و گسترش مراکز کاریابی، افزایش اطلاعات در بازار کار

•ویژگی های بیکاری اصطکاکی:

•این نوع بیکاری حتی در اشتغال کامل هم وجود دارد و نمی توان به طور کامل آن را از بین برد.

•این نوع بیکاری به دلیل این که باعث می شود افراد مشاغلی متناسب با علاقه و تخصص خود پیدا کنند، باعث افزایش کارایی و بهره وری می شود.

•2. بیکاری سیکلی (ادواری)

•تعریف: به بیکاری که در دوران رکود به وجود می آید بیکاری سیکلی گفته می شود.

•علت:رکود اقتصادی. زیرا در دوران رکود تولید کاهش می یابد، بنابراین، اشتغال نیز کاهش می یابد و بیکاری به وجود می آید.

•راه حل:اتخاذ سیاست های مالی و پولی انبساطی. تا تقاضای کل و تولید ملی و اشتغال افزایش یابد.

•3. بیکاری ساختاری

•تعریف:با تغییر تکنولوژی برخی از شغل ها از بین می روند و شغل های جدید به وجود می آیند، اگر افرادی که شغل خود را از دست داده اند نتوانند آموزش ببینند و شغل های جدید پیدا کنند، بیکار میشوند که بیکاری ساختاری (تکنولوژیکی) نام دارد.

•راه حل:•آموزش، جهت آماده نمودن افراد برای ورود به مشاغل جدید.

•4. بیکاری فصلی

•تعریف:بیکاران فصلی، کسانی هستند که به دلیل فصلی بودن شغل آن ها، در بعضی از فصول سال بیکار می شوند.

• بیکاری ارادي و غير ارادي

بيكاري غيرارادي:

به بيكاراني گفته مي شود كه در سطح دستمزدهاي رايج بازار حاضر به كار هستند، ولي كار برايشان وجود ندارد.

بيكاري ارادي:

به بيكاراني گفته مي شود كه در سطح دستمزدهاي رايج بازار براي آنها كار وجود دارد، ولي حاضر به كار كردن نيستند.

• بیکاری آشکار و پنهان

بیکاران آشکار به کسانی گفته می شود که شغلی ندارند. اعم از بیکاران

بیکاران پنهان، به افرادی گفته می شود که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارند.

تورم  (Inflation)

تعریف: تورم عبارت است از افزایش میانگین قیمت ها.

اندازه گیری تورم: با استفاده از شاخص قیمت خرده فروشی.

مراحل اندازه گیری:

  1. یک سبد کالایی که مصرف کنندگان مصرف می کنند را انتخاب می کنند.
  2. هزینه تهیه این سبد کالا را با قیمت سال های مختلف حساب می کنند.
  3. نرخ افزایش هزینه تهیه سبد کالا در سال های مختلف، نرخ تورم آن سال ها را نشان می دهد.

اگر طی دوره مورد بررسي کالاهای جدید وارد زندگی مردم شده باشد، این کالاها در محاسبه شاخص قیمت ها و نرخ تورم در نظر گرفته نمی شوند.

انواع تورم

.1تورم فشار تقاضا (Demand- pull inflation)

.2تورم فشار عرضه  (Cost – push inflation)

.3تورم پولی

.4تورم روانی(يا تورم انتظاري)

.5تورم ساختاری

.6تورم وارداتی

علل انواع تورم

1. تورم فشار تقاضا        علت: افزایش تقاضای کل

2. تورم فشار عرضه       علت: کاهش عرضه کل

3. تورم پولی                علت: افزایش حجم پول

4. تورم روانی               علت: انتظارات (تورمی) نسبت به آینده

5. تورم ساختاری          علت: ضعف زیر ساخت ها اعم از نبود جاده، نیروی انسانی ماهر و …

6. تورم وارداتی             علت: افزایش قیمت کالاهای وارداتی

انواع تورم برحسب شدت تورم:

تورم خفیف یا خزنده (Creeping inflation)

رشد یک رقمی سطح عمومی قیمت ها

تورم شدید یا تازنده (Galloping inflation)

نرخ رشد قیمت ها بیش از ده درصد است

تورم بسیار شدید یا لجام گسیخته (Hyper inflation)

رشد سطح عمومی قیمت ها بیش از پنجاه درصد است

تورم رکودی

تورم رکودی به وضعیتی گفته می شود که همزمان تورم و رکود در جامعه وجود داشته باشد.

علت:انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت چپ.

ویژگی:همزمانی بروز رکود و تورم در اقتصاد. یعنی هم تولید ملی کاهش می یابد و هم اشتغال کاهش می یابد و بیکاری فزونی خواهد یافت.

راه حل:انتقال عرضه کل به سمت راست از طریق سیاست هایی مانند: کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری، بهبود تکنولوژی و …

 برخي آثار تورم

.1تورم قدرت خريد صاحبان درآمدهای ثابت را كاهش مي دهد.

.2تورم به بدهکاران نفع و به بستانکاران زیان می رساند.

.3تخصیص نامناسب منابع از دیگر عوارض تورم در اقتصاد است. زیرا تصمیم گیران اقتصادی نمی توانند به طور صحیح قیمت ها را پیش بینی کنند. بنابراین نقش علامت دهی قیمت برای تخصیص صحیح منابع مختل خواهد شد.

.4معمولاً تورم سبب می گردد افراد کمتر پول نقد نگهداری کنند. زیرا در دوران تورم، ارزش آن کاسته

می شود و گفته می شود پول داغ  یا سوزان است. از اين رو در زمان تورم، افراد مبادرت به نگهداری کالا  و يا دارايي می نمایند.

.5تورم باعث اخلال در نظام مالياتي مي شود

.6تورم منجر به كسري بودجه دولت مي شود.

راه حل های مبارزه با تورم

کاهش تقاضای کل

مهمترین دلیل افزایش تقاضای کل در جوامع، افزایش حجم پول است، پس اگر حجم پول متناسب با رشد تولید کشور افزایش یابد، تورم به وجود نمی آید.

افزایش عرضه کل

راه دیگر مبارزه با تورم، افزایش تولید است. بهبود تکنولوژی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، ثبات اقتصادی و سیاسی و … می تواند باعث افزایش تولید شود و تورم را کاهش دهد.

بانک مقالات حسابداری با ترجمه فارسی

جدیدترین مقالات ISI حسابداری با ترجمه ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷

مقالات بیس پایان نامه رشته حسابداری به همراه ترجمه

برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید

نظرات