09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

تعریف بهای تمام شده کالا فروش رفته

نوشته توسط : modirدر تاریخ : یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶نظرات : بدون نظربازدید : 37 بارمربوط به : دانستنی های حسابداری

 

🔹 بهای تمام شده کالا فروش رفته، هزینه های مستقیم مربوط به تولید کالاهای فروخته شده توسط یک شرکت است.

🔹 این مقدار شامل هزینه مواد مصرفی در تولید کالا در کنار هزینه های مستقیم نیروی کار مورد استفاده در تولید آن کالا است.

🔹 هزینه های غیرمستقیم مثل هزینه های توزیع و فروش در نظر گرفته نمی‌شوند.

🔹 بهای تمام شده کالا فروش رفته در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود و می‌تواند برای محاسبه حاشیه سود ناخالص شرکت از درآمد کسر شود.

نظرات