09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

حسابرسی بیمه

نوشته توسط : modirدر تاریخ : پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶نظرات : بدون نظربازدید : 28 بارمربوط به : اخبار حسابرسی

🔵 رسیدگی بیمه‌ای تامین اجتماعی را دست کم نگیرید

۱- حسابرسی بیمه‌ای یعنی رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت شما برای مشخص کردن موارد تخطی شرکت در پرداخت بیمه، این موضوع فارق از بحث مالیات و اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت است و تمرکز اصلی آن بر دفاتر قانونی شرکت و مستندات مربوطه است و صرفا به لیست بیمه و حقوق پرسنل محدود نمی‌شود . تمام هزینه ها ، حمل‌ها ، ساخت و سازها و قراردادهای شما را دربر می‌گیرد .

در این خصوص به وجود  دفاتر و سالم بودن پلمپ توجه کنید ، حتی اگر دفاتر شما با تاخیر اخذ شده باشد حسابرس بیمه به استناد دفاتر اقدام به رسیدگی می‌نماید ولی اگر دفاتر وجود نداشته باشد و یا نانویس باشد وضعیت خوب پیش نمی‌رود و یک جورهایی شما علی‌الراس  می‌شوید و مسلما رسیدگی بهتر از علی‌الراس است !

حتما  می دانید که موظف به نگهداری دفاتر قانونی شرکت تا ۱۰ سال بعد از تاریخ اتمام سال مالی هستید ، پس نداشتن دفاتر برای حسابرس بیمه بهانه قابل پذیرشی نیست . (طبق توافق وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی جدید با سازمان تامین اجتماعی این مورد به یکسال کاهش یافته)

۲- ” دستورالعمل اجرائی قوانین ومقررات بازرس دفاتر قانونی ” را بخوانید . در این دستورالعمل نحوه اخذ بیمه از هر یک از مخارج شرکت مشخص شده ، منظور از ۱-۵ در این بخشنامه نرخ بیمه ۳۰% ، منظور از ۲-۵ نرخ بیمه ۱۶% و منظور از ۳-۵ نرخ بیمه ۷ % است .

به صورت نمونه حق بیمه حمل کالا به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال  به شرح زیر محاسبه و مطالبه می شود .

حمل کالا ۳-۵ است پس:            ۰۰۰ر۷۰۰ = ۷ % * ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰

۳- دقت کنید صرفا از خریدهای مشمول و هزینه‌هایی که بابت آنها وجه پرداخت شده باشد باید بیمه مطالبه شود و تامین اجتماعی نمی‌تواند ازذخیره هزینه‌ها وهزینه‌های پرداخت نشده بیمه اخذنماید .

۴- لیست‌های  بیمه ارسالی و رسیدهای مربوط به پرداخت‌های انجام شده را جمع‌آوری کنید ، دقت کنید هزینه‌های مربوطه با لیست‌های ارسالی مطابقت داشته باشد و موارد مشمول از معاف را به نحو صحیح در ترازنامه از همدیگر جدا کنید.

۵- حقوق افراد تا سقف مشخصی برای هر روز مشمول بیمه است و مازاد آن مشمول نیست ! دقت کنید تعداد روزهای کارکرد با توجه به مستندات مخارج مشخص و تایید شده باشد .

۶- افرادی که در خدمت سربازی هستند ، همینطور خرید های کالا مشمول بیمه نمی‌شوند ، اما تمام حق الزحمه‌ها مشمول هستند . حتما مفاصا حساب‌های پیمانکارانی که برایتان کار کرده‌اند را پیگیری و اخذ کنید . این مدارک خیلی به دردتان خواهد خورد !

۷- در صورت حساب‌ها و مدارک باید وجه حق‌الزحمه از وجه کالا تفکیک شده باشد !

۸- اگر برای پرسنل‌تان از شرکت دیگری لیست رد کنید و هزینه را شما ثبت نمایید به شرط اینکه ثابت شود از شرکت دیگری لیست رد شده و در آنها هزینه نشده است مورد پذیرش حسابرس قرار می‌گیرد.

۹- در آخر سعی کنید بهترین همکاری ممکن را با گروه رسیدگی کننده داشته باشید ، آنها نیز مثل شما حسابدار هستند و می‌توانند منصفانه ترین ضرایب را تشخیص و اعمال کنند .

 

مطالب مرتبط
نظرات