09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

خلاصه مطالب قانون برنامه ششم توسعه مورد استفاده حسابرسان و حسابداران

نوشته توسط : modirدر تاریخ : یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶نظرات : بدون نظربازدید : 86 بارمربوط به : اخبار حسابرسی

ماده 4 – بند ر :

ارایه تضامین لازم از سوی دولت برای تامین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد.

ماده 6 بند الف :

برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.

ماده 7 بند چ :

وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تایید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

ماده 8 :

تحول اساسی توسط دولت در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی، تهیه نرم افزار حسابداری یکپارچه به منظور تحقق حسابداری تعهدی و …

ماده 9 :

الزام دولت به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ و ….

ماده 10- الف :

بدهی های قطعی شده دولت تا پایان سال 1395 از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران قابل تسویه است.

ماده 10- ب :

بدهی های قطعی شده دولت از اول اجرای قانون برنامه، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلامی بانک مرکزی برخوردار است.

ماده 10- پ :

عملیاتی کردن سادا (سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگا ههای اجرایی و …)

ماده 11-  بند ب :

الزام شورایعالی بیمه به بازنگری مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی و …

ماده 12- بند ب :

الزام سازمان تامین اجتماعی به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

ماده 12- بند پ :

انتقال موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به وزارت رفاه

ماده 14- الف :

انجام اقدامات نظارتی و انتظامی توسط بانک مرکزی در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف در 4 بند (ممنوعیت توزیع سود، تعلیق موقت مجوز و …)

ماده 14 ب :

ممنوعیت بانکها و … در تاسیس صندو قهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی

ماده 15 :

تعیین و تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در طول برنامه (نسبت به ماده 18 قانون پولی و بانکی سال 1351)

ماده 17- الف :

هر گونه تکلیف به بانکها و موسسات اعتباری درخصوص اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر، مشروط به درج در قانون بودجه سالانه است.

ماده 17- ب :

الزام وزارتخانه ها و … مبنی بر افتتاح حساب صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی و ….

ماده 18 :

الزام بانک مرکزی به استقرار سامانه های نظارتی بر خط (نظارت مستمر در نظام بانکی) و ایجاد سامانه های متمرکز (اخذ استعلام برای اعطای تسهیلات، اعتبارسنجی و بدهی مالیاتی و …)برای بانکها و موسسات اعتباری

ماده 21  :

–         واگذاری سهام دولت در شرکتهای بیمه (به جز بیمه مرکزی و بیمه ایران)

–         الزام بیمه مرکزی نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی

ماده 23  :

–         ایجاد هر گونه منطقه آزاد ویژه جدید منوط به تصویب مجلس است.

–          انتقال کلیه وظایف و اختیارات و … دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه به وزیر اقتصاد

 ماده 24 :

الزام دولت به افزایش سهم تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه به 25%

ماده 25 :

ثبت صورتجلسات مجامع و هیات مدیره و … و اعطای هر گونه تسهیلات به بنگا ههای واگذار شده و در حال واگذاری منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی می باشد.

ماده 18 تبصره :

انحلال، انتزاع و ادغام موسسات دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.

ماده 29 :

عملیاتی کردن سامانه ثبت حقوق و مزایا و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگا ههای اجرایی و ………. به نحوی که میزان ناخالص پرداختی مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود و …………

ماده 29 تبصره 2 :

حسابرسان و بازرسان قانونی ازجمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح (اعضای مجمع عمومی، هیا تهای تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

ماده 33 – بند ر :

معافیت VAT مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی

ماده 38 بند غ :

الزام سازمان محیط زیست نسبت به پاسخ استعلام های مربوط به طرحهای اقتصادی سرمایه گذاران حداکثر ظرف 1 ماه/ عدم پاسخ سازمان در مهلت مقرر، به منزله تایید است.

ماده 43 الف :

حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استا نهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر می شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین می شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جز نظارت کند.

ماده 46 بند ت :

دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 طی اجرای قانون برنامه ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.

ماده 48 بند ت :

الزام دولت به افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری موسسات عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی به روشهای BOO (ساخت، بهره برداری و تصرف) و یا BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال).

ماده 52 :

الف – سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

ب – مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافی تهای مذکور در بند ( 12 ) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

ماده 53 بند ت :

به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

ماده 63 بند ج :

هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی، کتابخانه ها، سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود با تایید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 64 پ :

کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهش های مساله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

ماده 68 – بند چ :

در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد:

ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنام ههای مجامع عمومی و اطلاعی هها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنام ههای کثیرالانتشار و جراید

پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه

حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای

صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینام ههای حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها

ماده 73 بند الف :

اخذ مالیات از تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی (لاوه بر مالیات و عوارض مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون VAT )

ماده 82 :

برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندو قهای بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندو قهای بازنشستگی دستگا هها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می باشد.

ماده 85 :

کارکنان وزات آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید

http://www.hesabdari24.com/wp-content/uploads/2017/09/banner-ads-telegram-www.gif

بانک مقالات حسابداری با ترجمه فارسی

جدیدترین مقالات ISI حسابداری با ترجمه ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷

مقالات بیس پایان نامه رشته حسابداری به همراه ترجمه

برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید

نظرات