09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

مقاله انگلیسی رایگان مدیریت منابع انسانی به همراه فایل ترجمه فارسی

نوشته توسط : modirدر تاریخ : شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶نظرات : بدون نظربازدید : 30 بارمربوط به : مقالات ترجمه شده مدیریت

 

چکیده

این مقاله سعی در بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی ذهنی منابع انسانی دارد. جامعه آماری تحقیق شامل  کارکنان دو بانک ملت  واقع در استان تهران می شود.۲۴۸ نفر از این کارمندان به منظور تحلیل داده گزینش شدند. کارمندان بانک از زمره افرادی هستند که در طول مدت زمان نسبتا کمی، باید کار زیادی را انجام دهند و از این رو ، کارایی منبع انسانی در بین کارمندان بانک و مخصوصا بانک ملت  یکی از مهم ترین بانک های این کشور، بسیار ضروری است. جهت گردآوری داده از یک پرسشنامه استفاده شد. ابعاد هوش عاطفی از مدل بارون و عوامل اجتماعی ذهنی کارایی منابع انسانی از مقالات تاوری، سوخکیان و میرنژاد (۲۰۰۸) برگرفته شد. جهت تحلیل داده از SEM مبتنی بر واریانس استفاده می شود. نتایج در بازه اطمینان ۹۹ درصد نشان می دهد که هوش عاطفی اثر مثبتی بر عوامل اجتماعی ذهنی منابع انسانی دارد.

واژگان کلیدی: هوش عاطفی، عوامل اجتماعی ذهنی، کارایی منابع انسانی

————————————-

عنوان اصلی مقاله:  Investigating the effects of emotional intelligence on social-mentalfactors of human resource productivity

ترجمه فارسی عنوان:  بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

تعداد صفحات انگلیسی: ۶ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه

قیمت ترجمه فارسی:  ۲۱۸۰۰تومان

دانلود رایگان نسخه انگلیسی ژورنال و خرید ترجمه فارسی به صورت آنلاین  از لینک های پایین

 

برای دانلود رایگان اصل مقاله و خرید ترجمه اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط
نظرات