09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت

نوشته توسط : modirدر تاریخ : جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵نظرات : بدون نظربازدید : 108 بارمربوط به : حسابداری مدیریت

چکیده

کانون اصلی مطالعه حاضر، شناسایی اتخاذ نسبی و منافع حاصل از هر دو روش حسابداری مدیریت سنتی و جدید در شرکت های تولیدی ایران است. این مطالعه برای توسعه فرضیات، رویکرد فرهنگی را با استفاده از چهار بعد فرهنگی هافستد در یک کشور به کار می گیرد. پرسشنامه پستی برای جمع آوری داده ها از شرکت های تولیدیِ فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) اجرا شد. یافته ها نشان می دهد که در شرکت های ایرانی نرخ اتخاذ تکنیک های حسابداری مدیریت سنتی، بسیار بالاتر از تکنیک های جدید مس باشد. همچنین، آنها بر این باورند که سود حاصل از شیوه های سنتی بسیار بالاتر از شیوه های جدید است که این امر با توجه به عدم اطمینان محیطی بالا و اقتصاد ناپایدار ایران می باشد. با این حال، نتایج حاصل همچنین نشان می دهند که شرکت های ایرانی سود رضایت بخشی را از برخی از شیوه های جدید به دست آورده اند که نشان می دهد که آنها فواید را درک کرده اند و در آینده ، اجرای بیشتر این شیوه های جدید را شروع می کنند.

واژه های کلیدی: انتشار شیوه های حسابداری مدیریت. چهار بعد فرهنگی هافستد. شرکت های تولیدی ایرانی. منافع حاصل از حسابداری مدیریت

————————————–

عنوان اصلی مقاله:  The Diffusion of Management Accounting Practices in Iranian Manufacturing Companies

ترجمه فارسی عنوان:  انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

تعداد صفحات انگلیسی:  11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه

دانلود رایگان نسخه انگلیسی ژورنال و خرید فایل ترجمه >>< اینجا کلیک کنید <<

نظرات