09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

نحوه بهره مندی فرزندان از مزایای مستمری بواسطه فوت والدین

نوشته توسط : modirدر تاریخ : چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶نظرات : بدون نظربازدید : 47 بارمربوط به : قانون کار و تامین اجتماعی

ه گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی ، فرزندان دختر بیمه شده متوفی، مادامی که شغل و همسر نداشته باشند، از مزایای مستمری والدین متوفی بیمه شده خود برخوردار می شوند.
اما فرزندان ذکور بیمه شده متوفی تا سن ٢٠ سالگی می توانند از مستمری بازماندگان دریافت کنند و پس از ٢٠ سالگی، پرداخت مستمری به آنها مشروط می شود.
مطابق بند ٣ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده اصل بر توقف پرداخت مستمری بازماندگان به فرزندان ذکور در سن ٢٠ سالگی است و پس از ٢٠ سالگی تنها در شرایطی که فرزندان ذکور، منحصراً معلول ازکارافتاده نیازمند بوده و یا منحصراً اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، می توانند از مستمری بازماندگان برخوردار شوند.
گفتنی است،در صورت ترک تحصیل استفاده از مزایای مذکور متوقف و برخورداری از مزایای فوق مطابق قانون امکان پذیر نخواهد بود.

 

نظرات