09391725206 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
عناوین موجود در فروشگاه سایت

اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام¬نامه 2011 نظارت بر شرکت¬ها در نیجریه

نوشته توسط : modirدر تاریخ : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷نظرات : بدون نظربازدید : 245 بارمربوط به : مقاله بیس حسابداری , مقاله ترجمه شده حسابداری

چکیده

مدیریت سود بعنوان یکی از روش­های مورد استفاده توسط مسئولان تجارت است تا علیرغم توازن­ها و بررسی­ها (مثل نظام­نامه نظارت بر شرکت­ها)، سهام­دارانشان را با گزارش ارقام غیر واقعی در مورد فرایند، گمراه کنند. نیجریه، دو نظام­نامه نظارت بر شرکت که توسط SEC صادر شدند، یعنی نظام­نامه 2003 و نظام­نامه 2011 را تجربه می­کند. هدف این مطالعه آن است تا تاثیر این دو نظام­نامه را بسنجد و مقایسه­ای را با استفاده از کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی در مقابل مدیریت سود، پیش و پس از نظام­نامه 2011 ایجاد کند.

واژگان کلیدی: کمیته حسابرسی؛ کیفیت حسابرسی؛ مدیریت سود؛ نظارت بر شرکت­ها؛ نظام­نامه 2011 نیجریه

……………………………………………………

سال انتشار : 2015

موضوع : Impact of Audit Committee and Audit Quality on Preventing
Earnings Management in the Pre- and Post- Nigerian Corporate
Governance Code 2011

Download 6.hesabdari24.com.zip
مطالب مرتبط
نظرات