09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

مقاله ترجمه شده حسابداری 2017

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - 677 بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله :استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟ بر اساس شواهد تجربی بازار بورس چین چکیده با رجوع به مدل کنترل تقاضای شغل، به صورت تجربی به ارزیابی تاثیر استرس کار حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با استفاده از نمونه کمپانی های دارای سهام A و حسابرسان معتبر آنها از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ پرداختیم. نتایج نشان داد که ۱) هیچ افت فراگیری در کیفیت حسابرسی به دلیل استرس کاری حسابرسان وجود ندارد، ۲) یک رابطه منفی بین استرس ...

مقاله ترجمه شده حسابداری 2016

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 446 بازدید - بدون نظر
با رجوع به مدل کنترل تقاضای شغل، به صورت تجربی به ارزیابی تاثیر استرس کار حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با استفاده از نمونه کمپانی های دارای سهام A و حسابرسان معتبر آنها از سال 2009 تا 2013 پرداختیم. نتایج نشان داد که 1) هیچ افت فراگیری در کیفیت حسابرسی به دلیل استرس کاری حسابرسان وجود ندارد، 2) یک رابطه منفی بین استرس کاری و کیفیت حسابرسی در حسابرسی اولیه مراجعان جدید وجود دارد و 3) مفهوم استرس کاری به ویژگی ...

منافع مشوق هاي مالياتي در توليد داخلي

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - 57 بازدید - بدون نظر
مشوق هاي مالياتي مفادي از قانون مالياتي هستند که بر مبناي آنها برخي فعاليت هاي اقتصادي نسبت به برخي ديگر از فعاليتها، بعضي دارايي ها در مقابل ساير دارايي ها، دسته اي از بنگاه ها در مقايسه با ساير بنگاهها و برخي روشهاي تأمين مالي در برابر روشهاي ديگر با کاهش يا صفر شدن موقت نرخ مالياتي مورد توجه قرار مي گيرند. به طور کلي مي توان بيان کرد که اعطاي مشوق هاي مالياتي جهت تحريک سرمايه گذاري، يکي از ويژگي ...

مقاله ترجمه شده کیفیت حسابداری

شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵ - 209 بازدید - بدون نظر
چکیده مدیریت سود بعنوان یکی از روش­های مورد استفاده توسط مسئولان تجارت است تا علیرغم توازن­ها و بررسی­ها (مثل نظام­نامه نظارت بر شرکت­ها)، سهام­دارانشان را با گزارش ارقام غیر واقعی در مورد فرایند، گمراه کنند. نیجریه، دو نظام­نامه نظارت بر شرکت که توسط SEC صادر شدند، یعنی نظام­نامه 2003 و نظام­نامه 2011 را تجربه می­کند. هدف این مطالعه آن است تا تاثیر این دو نظام­نامه را بسنجد و مقایسه­ای را با استفاده از کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی در مقابل مدیریت ...