09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم – ۱۸ اسفند ۹۵

سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 14 بازدید - بدون نظر
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط شهرداری رشت -دانشگاه فنی و حرفه ای میرزا کوچک صومعه سرا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از ...

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی – ۳۱ فروردین ۹۶

سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 11 بازدید - بدون نظر
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس ...

پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی – ۲۴ اردیبهشت ۹۶

سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 14 بازدید - بدون نظر
پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط شرکت مهندسی ماه دانش عطران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس ...

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری – ۲۸ اردیبهشت ۹۶

سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 24 بازدید - بدون نظر
سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابل برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ...

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی – ۲۸اردیبهشت ۹۶

سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 14 بازدید - بدون نظر
چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این ...

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران -۱۱ خرداد ۹۶

سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 12 بازدید - بدون نظر
دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط انجمن افق نوین علم و فناوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و ...

دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه – ۲۴ مرداد ۹۶

سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 8 بازدید - بدون نظر
دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی اسوه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت ...

کنفرانس جامع (IFRS) استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در عمل

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - 25 بازدید - بدون نظر
برگزاری کنفرانس جامع (IFRS) استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ تهران- سالن همایش شهید مطهری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اینکه استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در ایران لازم‌الاجرا شده است و دسترسی  به آموزش و منابع فارسی این استانداردها در یک زمان کوتاه می‌تواند به مدیران مالی ارشد ، حسابداران و حسابرسان این فرصت را بدهد که در زمان مناسب و با هزینه مناسب شرایط گذار به استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) را ...

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین- ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - 16 بازدید - بدون نظر
ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس ...

نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت – ۱۵ ذاسفند ۱۳۹۵

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - 14 بازدید - بدون نظر
نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط شرکت علمی پژوهشی امید پژوه آتیه کردستان -دانشگاه کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کردستان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس ...

کنفرانس اروپایی مدیریت به روز – ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - 15 بازدید - بدون نظر
کنفرانس اروپایی مدیریت به روز در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط مرکز توسعه اطلاعات کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر فرانکفورت -کشور آلمان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس ...

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - 5 بازدید - بدون نظر
چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در ...

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت پانزدهم اسفندماه ۱۳۹۵

یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - 21 بازدید - بدون نظر
با رویکرد علوم پژوهشی نوین پانزدهم اسفندماه 1395 finmgt.ir info@finmgt.ir با حضور اساتید مطرح و برجسته این حوزه در کمیته علمی کنفرانس امکان چاپ مقالات در مجلات ISI و ISC به همراه ترجمه نمایه مقالات در کنسرسیوم محتوای ملی نمایه شده در پایگاه های معتبر علمی صدور گواهی به تعداد نویسندگان مقالات ثابت ماندن هزینه های ثبت نام در کلیه دوره ها اهدای تندیس به کلیه شرکت کنندگان اهدای گواهینامه بین المللی DNW اتریش اهدای مجموعه مقالات ارسالی به دبیرخانه امکان داوری پیش از موعد و صدور گواهی موقت ...

اصطلاحات مجلات علمی

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - 41 بازدید - بدون نظر
Volume در قسمت رفرنس های مقالات و پایان نامه ها معمولا اینچنین فرمتی را می بینیم Mahmoudvand M., Abbasipour H., Sheikhi Garjan A. and Bandani A.R. 2011. Sublethal effects of hexaflumuron on development and reproduction of the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae). Insect Science ۱۸ (۶): ۶۸۹-۶۹۶.DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/j.1744-7917.2011.01411.x. عدد ۱۸ که با رنگ قرمز نشان داده شده است نشان دهنده ولیوم یا دوره یا جلد است. در بیشتر مجلات هر ساله فقط یک جلد چاپ میکنند ولی برخی مجلات چندین جلد ...

لیست کامل نشریات نامعتبر و جعلی _ آذر ۹۵

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - 31 بازدید - بدون نظر
ابلاغ نامه نامعتبر بودن این نشریات لیست کامل نشریات

فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - 33 بازدید - بدون نظر
رتبه علمي:          علمي - پژوهشي (علوم انساني) دوره انتشار:         فصلنامه ISSN:    1024-8161 زبان:      فارسي شمارگان:             1000 نسخه صاحب امتياز:       دانشكده مديريت دانشگاه تهران مدير مسئول:        سيد رضا سيدجوادين سردبير:              دكتر ساسان مهراني مدير داخلي:          حسين آدوسي هيئت تحريريه:      علي اصغر انواري رستمي، محمد سعيد بزاز، رضا رهگذر، سيد رضا سيد جوادين، محمد نمازي، ايرج نوروش، علي اصغر انواري رستمي، علي ثقفي، محمد عرب مازار يزدي، غلامرضا اسلامي بيدگلي، ساسان مهراني ويراستار انگليسي:              سيد محمدرضا ناصر زاده محل انتشار:         تهران نشاني:  ...

ژورنال های معتبر حسابداری

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - 48 بازدید - بدون نظر
ژورنال آكادمي مطالعات حسابداري alliedacademies.org/accounting ژورنال بين المللي حسابداري و مديريت مالي stern.nyu.edu/International/Journals/jifma.html ژورنال مدرسين حسابداري uidaho.edu/cbe/aej/journal.html ژورنال حسابداري و كامپيوتر swcollege.com/acct/jac/jac.html ژورنال حسابداري مديريت maaw.info/JMAR.htm ژورنال حسابداري بين المللي cba.uiuc.edu/ciera/publications/journal.html ژورنال حسابداري آفريقاي جنوبي accountancysa.org.za مجله انجمن حسابداران رسمي آمريكا aicpa.org/pub/jofa ژورنال پژوهش هاي حسابداري دانشگاه شيكاگو gsbuchicago.edu/research/journals/jar ژورنال حسابرسي emeraldinsight.com/aaaj.htm ژورنال حسابداري قانوني rtedwards.com/journals/JFA روزنامه حسابداران رسمي cpajournal.com ژورنال بين المللي سيستم هاي هوشمند در حسابداري usc.edu/schools/business/atisp/%20AI/IJISAFM/forthcom.htm نشريه AICPA در زمينه حسابرسي aicpa.org/pubs/jofa/joahome.htm ژورنال اكونتانسي accountancymag.co.uk ژورنال ادبيات حسابداري cba.ufl.edu/fsoa/schoolinfo/jal.html

لیست مجلات پیشنهادی برای چاپ مقالات ISI حسابداری و مدیریت

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - 86 بازدید - بدون نظر
ردیف نام ژورنال نوع ژورنال کشور هزینه و زمان   1. AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH سایت استنادی http://impactfactor.pl/czasopisma/550-ad-alta-journal-of-interdisciplinary-research سایت ژورنال:   http://www.magnanimitas.cz/ad-alta-journal-of-interdisciplinary-research لینک تامسون رویترز : http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1804-7890     ISI جمهوری چک یک میلیون و 650هزار تومان و 2  ماه   2. Journal of Research in Ecology سایت ژورنال http://www.ecologyresearch.info/Home.php لینک تامسون رویترز: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2319-1546     ISI هند یک میلیون و450 تومان 2 ماه 3. INTAN management journal کد شناسایی بین المللی : ISSN: 0128-3324 سایت ژورنال: http://intanbk.my/ ساینس ایمپکت فکتور Impact Factor=1.41 سایت استنادی ایمپکت فکتور: http://scienceimpactfactor.com/?p=992     ISC مالزی 750هزار تومان و 2 ماه 4. International Review of Management and Marketing سایت ژورنال   http://www.econjournals.com/index.php/irmm/issue/archive مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری/ ردیف  16165 موجود در لینک زیرفهرست نشریات اسکوپوس 2015 http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/files/validpublications.aspx   SCOPUS ترکیه یک میلیون  و 550هزار تومان و 3 ماه 5. Modern Applied Science سایت ژورنال ...

کنفرانس یشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۱ بهمن ۹۵ شیراز

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - 24 بازدید - بدون نظر
دومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه ...

کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری ۷ بهمن ۹۵

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - 23 بازدید - بدون نظر
اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط شرکت بین المللی کوشا و تحت حمایت سیویلیکا برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده ...
Page 1 of 212