09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 40 بازدید - یک نظر
همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های کوشا گستر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مازندران -بابل برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت ...

هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 22 بازدید - بدون نظر
هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ توسط شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله ...

پنجمین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 27 بازدید - بدون نظر
پنجمین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از ...

سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 32 بازدید - بدون نظر
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ توسط پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه ...

همایش بین المللی حسابداری،آمار و ریاضی

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 23 بازدید - بدون نظر
همایش بین المللی حسابداری،آمار و ریاضی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های کوشا گستر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس ...

کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 28 بازدید - بدون نظر
کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط پارک علم و فناوری استان قزوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت ...

همایش بین المللی جامع حسابداری ایران

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 26 بازدید - بدون نظر
همایش بین المللی جامع حسابداری ایران در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت وبینار برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با ...

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 26 بازدید - بدون نظر
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با ...

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 33 بازدید - بدون نظر
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت وبینار برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس ...

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 36 بازدید - بدون نظر
کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی ...

اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 16 بازدید - بدون نظر
اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سقز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس ...

دوره استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در دانشگاه بین المللی بیزینس بارسلونا

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - 84 بازدید - بدون نظر
دوره استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در دانشگاه بین المللی بیزینس بارسلونا - 23 تا 30 مهر ماه شهر بارسلونا   عطف به فرصت بوجود آمده در قالب تفاهم نامه میان دانشگاه بین المللی بیزینس بارسلونا (Global Business School Barcelona) و شرکت پژواک مستقر در دانشگاه رفاه این گروه در نظر دارند دوره IFRS (استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی) را در مهرماه سال 1396 در کشورهای اسپانیا و فرانسه برگزار نمایند. محل برگزاری دوره در دانشگاه بین المللی بیزینس بارسلونای اسپانیا ...

لیست کلیه مجلات معتبر در زمینه حسابداری و مدیریت

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - 48 بازدید - بدون نظر
   Item Name Coverage Dates Type Accounting Management and Information Technologies ۱۹۹۵-۲۰۰۰ J Accounting Forum ۲۰۰۴- J Accounting Organizations and Society ۱۹۹۵- J Advances in Accounting ۲۰۰۰- J Advances in Electronic Marketing ۲۰۰۵ B Advances in International Accounting ۲۰۰۱-۲۰۰۷ J African Journal of Food Agriculture Nutrition and Development ۲۰۰۲ – J African Journal of Food and Nutritional Sciences ۲۰۰۲ Only J Asia Pacific Journal of Management ۱۹۹۷- J Brain Structure and Function ۲۰۰۷- J British Accounting Review ۱۹۹۳- J Business Horizons ۱۹۹۵- J China Journal of Accounting Research ۲۰۱۱- J Columbia Journal of World Business ۱۹۹۵-۱۹۹۶ J Communicating in a Crisis: Brisk Communication Guidelines for Public Officials ۲۰۰۲ B Computational Management Science ۲۰۰۳- J Computer Supported Cooperative Work ۱۹۹۷- J Consensus Development at the NIH: Improving the Program ۱۹۹۰ B Core competencies for federal facilities asset management ...

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت -۱۲ تیر ۹۶ تهران

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ - 62 بازدید - بدون نظر
هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین Finmgt.ir ۰۲۱۸۸۴۹۰۰۸۹ ۰۲۱۴۴۹۰۴۲۷۲ دوازدهم تیر ماه ۱۳۹۶ تهران :با شرکت در کنفرانس از مزایای بی نظیر برخوردار شوید نمایه مقالات در پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی نمایه مقالات در پایگاه سیویلیکا  ISI,SCOPUSچاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات معتبر  DNW,IQSاهدای گواهینامه های بین المللی پروسه داوری سریع و صدور گواهینامه پیش از موعد سخنرانی اساتید برجسته برگزاری کارگاه های مجازی با موضوعات پرطرفدار اهدای تندیس به شرکت کنندگان FINMGT.IR INFO@FINMGT.IR  

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران کرج- ۲۵ شهریور ۹۶

یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - 155 بازدید - بدون نظر
«اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران» توسط «دانشگاه صنایع و معادن ایران، موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج» در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ در شهر کرج برگزار خواهد شد. هدف این کنفرانس، ایجاد یک محفل علمی کارا و نیز محیطی جهت تبادل تجارب علمی و ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی اساتید، دانشجویان، دانشگاهیان و محققان در حوزه های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، کارآفرینی و کسب و کار می باشد. از سوی دیگر، بر ...

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی ، بانکوک – شهریور 96

جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ - 70 بازدید - بدون نظر
محورهاي همايش 1- علوم مهندسی مهندسی معدن مهندسی برق مهندسی کامپیوتر مهندسی عمران مهندسی معماری مهندسی شهرسازی مهندسی مکانیک مهندسی کشاورزی مهندسی متالوژی مهندسی صنایع مهندسی هوا فضا مهندسی شیمی مهندسی پزشکی مهندسی نفت مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی محیط زیست مهندسی منابع طبیعی مهندسی نساجی مهندسی مواد مهندسی مدیریت اجرایی مهندسی مدیریت پروژه 2- علوم میکروبیولوژی علوم آزمایشگاهی علوم داروئی و داروسازی ایمونولوژی شیمی کاربردی ریاضیات فیزیک آمار زمین شناسی بیوتکنولوژی صنایع غذایی زیست شناسی انرژی های تجدید پذیر خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی 3- علوم انسانی مدیریت اقتصاد حسابداری روانشناسی عمومی و بالینی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل حقوق فلسفه و فلسفه علم روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات علوم تربیتی علوم انسانی علوم اجتماعی باستان شناسی ادبیات زبان انگلیسی آموزش زبان هنر 3- محور ویژه بانکوک: فرهنگ و مدیریت در ...

چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت ، حسابداری و اقتصاد – اردیبهشت 96 شیراز

جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ - 81 بازدید - بدون نظر
محورهاي همايش محورهای مدیریت 1- کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)، تعالي سازماني، سیستم های کیفیت، بهره‌وري، مديريت عملكرد، روش‌هاي حل مساله، شش سیگما 2- رهبری و رفتار سازمانی رهبري، رهبری تغییر و تحول، رهبری اخلاقی، ابعاد رفتاري رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها، رهبري سازماني در شرايط بحراني، توانمندی‌های هیجانی رهبران، اثربخشی کار تیمی، فرهنگ سازمانی اثربخش، عوامل سازمانی موثر بر نوآوری، موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، کار تیمی، مذاکره 3- ...

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران – تهران 15 اردیبهشت 96

جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ - 112 بازدید - بدون نظر
  تاریخ شروع : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶    تاریخ خاتمه : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶    مکان برگزاری : تهران - تهران    برگزار کننده : انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری    ارسال مقاله : ندارد تلفن دبیرخانه همایش : ۰۲۱۲۵۹۱۷۲۲۲    نمابر : ۰۲۱۲۵۹۱۷۲۲۲    وب سایت : ncoi.ir/index.php    ایمیل : info [at] ncoi.ir محورهای همایش مدیریت – مدیریت دانش (KM) -مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین ...

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت -تهران 28 خرداد 96

جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ - 114 بازدید - بدون نظر
    تاریخ شروع : ۲۸ خرداد ۱۳۹۶    تاریخ خاتمه : ۲۸ خرداد ۱۳۹۶    مکان برگزاری : ایران - دانشگاه تهران-مرکز همایش های پردیس منابع طبیعی    برگزار کننده : موسسه مدیریت دانش شباک    ارسال مقاله : دارد اطلاعات تماس نام دبیر یا مسئول همایش : میلاد فتحی    تلفن دبیرخانه همایش : ۰۲۱۳۳۲۰۲۴۸۷    نمابر : ۰۲۱۴۳۸۵۷۱۲۴    وب سایت : nama96.ir    ...

پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران – 14 اردیبهشت 96 تهران

شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - 182 بازدید - بدون نظر
پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تربیت مدرس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس ...
Page 1 of 41234