09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 16 بازدید - یک نظر
همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های کوشا گستر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مازندران -بابل برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت ...

هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 12 بازدید - بدون نظر
هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ توسط شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله ...

پنجمین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 11 بازدید - بدون نظر
پنجمین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از ...

سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 15 بازدید - بدون نظر
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ توسط پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه ...

همایش بین المللی حسابداری،آمار و ریاضی

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 11 بازدید - بدون نظر
همایش بین المللی حسابداری،آمار و ریاضی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های کوشا گستر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس ...

کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 12 بازدید - بدون نظر
کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط پارک علم و فناوری استان قزوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت ...

همایش بین المللی جامع حسابداری ایران

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 12 بازدید - بدون نظر
همایش بین المللی جامع حسابداری ایران در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت وبینار برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با ...

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 12 بازدید - بدون نظر
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با ...

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 13 بازدید - بدون نظر
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت وبینار برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس ...

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 11 بازدید - بدون نظر
کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی ...

اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 9 بازدید - بدون نظر
اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سقز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس ...

منظور از نمره Q1 تا Q4 که در رتبه‌بندی مجلات بین المللی به کار گرفته می‌شود چیست!؟

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 19 بازدید - بدون نظر
نمره Q یا Quartile Score در حقیقت برای رتبه‌بندی مجلات #اسکوپوس به شمار می‌رود که در آن بر اساس هر طبقه‌ای که مجلات در آن قرار دارند، امتیازی بین Q1 تا Q4 به آنها تعلق می‌گیرد. بنابر این: کیو_Q1= نشان دهنده آن است که مجله از لحاظ رتبه جزء ۲۵ درصد بالای یک مقوله موضوعی قرار دارد. کیو_Q2 = نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه، جزء طبقه میانی یعنی ۲۵ تا ۵۰ درصد یک مقوله موضوعی قرار دارد. کیو_Q3= نشان ...

روش نسبت يابى دوپان

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 23 بازدید - بدون نظر
روش نسبت يابى دوپان : روشي که رابطه بين گردش دارايي واحــد تجـاري وبازده فروش را مبنــاي سـنجش کـارايي و مديريـت آن واحــد قراردهــد، روش نســبت يــابي دوپــان نـــاميده ميشود . نسبت گردش دارايــي بـه ايـن ترتيـب تعييـن ميشود که فروش را بر جمع دارايي تقسيم می کنيـم تـا بدانيـم دارايـي واحـد تجـاري چـه گردشـي ازمســيرفروش را داشته است. نسبت يابي دوپان ازفرمــول زيـربه دست ميآيد: دارايـي سـودخالص = فـروش ســـودخالص ‚ دارايــي فروش = بازده سرمايه گذاري اين روش فايده دارايي ها را ...

معاوضه دارايیهای ثابت مشهود

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 20 بازدید - بدون نظر
معاوضه دارايیهای ثابت مشهود نخستين مطلبی که بايد در معاوضه دارايیهای ثابت مشهود مورد توجه قرار گيرد آن است که موضوعات حسابداری مطرح در رابطه با معاوضه تنها به معاوضه دارايیهای ثابت مشهود غيرپولی باز میگردد. منظور از دارايیهای غير پولی، دارايیهايی است که بازيافت آنها بر اساس مبالغ قراردادی وثابت قابل تعيين نيست و بنابراين، باگذشت زمان وتغييردر سطح قيمت ها، ارزش اين گونه دارايیها تغيير می کند ؛ نمونه هايی از دارايی های ثابت مشهودغير پولی عبارتند از: زمين، ساختمان ...

فاینانس و ریفاینانس چیست

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - 28 بازدید - بدون نظر
قرراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.   در برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید از طرف دیگر خریدار نیز ...

استخدام حسابدار خانم در شرکت معتبر شرکت تنسر/تهران

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ - 8 بازدید - بدون نظر
کت معتبر تنسر در راستای تکمیل کادر خود در تهران ،  از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو با حداقل ۵ سال سابقه کار مفید متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند. آدرس ایمیل: JAHANGIRITENSER@GMAIL.COM تلفن: 02144375367,02144375349 منبع » ای استخدام ———————————————- بانک مقالات حسابداری با ...

آیلتس بهتره یا تافل

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ - 17 بازدید - بدون نظر
باید گفت هر کدام خواستار ومزیتهای مربوط به خود را دارد ومنوط به این میباشد که هدف فرد برای کدام کشور یا دانشگاه میباشد به طور کلی میتوان گفت تافل بیشتر مورد قبول کشور آمریکا است در صورتی که آیلتس بیشتر مورد قبول  کشورهای اروپایی واستریالیایی میباشد اما بعضی از کشورها ویا دانشگاهها نمرات این آزمونها را به دیگری تناسب بسته واگر به حد مورد قبولشان بود میپذیرند. برای اطلاعات جامع تر وبیشتر ادامه مطلب را بخوانید  تافل آزمون خوبی است ،خصوصا ...

تعیین شرایط سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ - 11 بازدید - بدون نظر
شیوه سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب یکی از شیوه های «آموزشی پژوهشی» و «پژوهش محور» توسط نمایندگان ملت تعیین شد. نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با ۱۱۳ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر ماده ۵ طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب کردند. براساس این ماده سنجش و پذیرش ...

مدرک زبان برای آزمون دکتری phd

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ - 9 بازدید - بدون نظر
برای آمادگی آزمون زبان دکتری ، می توانید ابتدا برای یکی از آزمون های زبان استاندارد آماده شوید تا علاوه بر کنکور دکتری مدرک زبان را نیز برای مصاحبه ها دارا شوید. لیست آزمون های زبان معتبر به همراه منابع و مشخصات آنها در زیر آورده شده است. آزمون زبان MSRT ، آزمون زبان تولیمو TOLIMO ، آزمون زبان تافل TOEFL و آزمون زبان آیلتس IELTS معتبر ترین آزمون های زبان مورد پذیرش دانشگاه ها برای مصاحبه های دکتری هستند. ...

بیکاری و تورم

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ - 30 بازدید - بدون نظر
بیکاری و تورم بیکاری ( Unemployment ) •تعریف بیکار: بیکار به شخصی گفته می شود که حاضر است کار کند ولی شغلی پیدا نمی کند. نرخ بیکاری نسبتی است که در صورت آن  شمار افراد بیکار و در مخرج، جمعیت فعال در سن کار است. طبق گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی امسال 2 میلیون و 257 هزار نفر خود را بیکار معرفی کردند که با تقسیم این عدد بر شمار جمعیت فعالی که در سن کار هستند (23 میلیون و 750 هزار ...
Page 4 of 104« First...23456...102030...Last »