09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین مقالات حسابداری

مقاله ترجمه شده حسابدرای ۲۰۱۶

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 25 بازدید - بدون نظر
این مقاله، مکانیزم اثرات تمایلات سرمایه گذار و اطلاعات حسابداری را بر قیمت سهام و مبتنی بر مدل ارزیابی سود باقیمانده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. ما با استفاده از بازار سهام A چین، شاخص تمایلات را ایجاد نموده و تأثیر تمایلات را از دیدگاه رشد سودهای مورد انتظار و نرخ بازدهی لازم، بررسی نمودیم. هم چنین، اثر مشترک تمایلات و اطلاعات حسابداری را بر قیمت سهام بررسی کرده و تأثیر نامتقارن تمایلات سرمایه گذار و اثر میانه ...

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۶

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 22 بازدید - بدون نظر
چکیده افشاء اطلاعات، یک عمل لازم در حاکمیت شرکتی محسوب می شود؛ شفافیت اطلاعات، نقش بسیار مهمی را در حاکمیت شرکتی، در حوزه ی اقتصاد دانش محور ایفا می نماید. نقص در شفافیت، می تواند منجر به اختلال، اطلاعات نادرست، و عدم اطمینان گردد. ما با مد نظر قرار دادن این مسئله، عواملی که بر شفافیت اطلاعات شرکتی بر حسب دو بُعد، تاثیرگذار هستند را بررسی کردیم: شدت تکنولوژی و مالکیت نهادی. ما با جمع اوری اطلاعات در سال های 2005 ...

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۶

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 19 بازدید - بدون نظر
چکیده: واگذاری کنترل دارایی ، اصلی مرکزی در تشخیص درآمد استاندارد است که به طور مشترک  توسط انجمن FASB و IASB در سال 2014 توسعه و انتشار یافته است.  با توجه به این اصل ، راهنمایی و هدایت در استفاده از استاندارد جدید، بسیار مهم می باشد. این مطالعه به بررسی تاثیر انواع و میزان هدایت و راهنمایی بر  روی  واگذاری کنترل می پردازد. شرکت کنندگان مطالعه،  استانداردهای فرضی مختلفی را دریافت می کنند و با توجه به واگذاری کنترل در ...

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۶

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 21 بازدید - بدون نظر
چکیده پژوهش در زمینه ی حسابداری محیطی و اجتماعی در مدت عمر 40 ساله اش به عنوان یک حوزه ی پژوهشیSEA (اون، 2008) شاهد جدل هایی در متون حسابداری انتقادی و نیز جریان اصلی بوده است. اخیرا، مجلات دانشگاهی جریان اصلی نخبگان در امریکا کارهای گسترده مرتبط با SEA درباره ی مسئولیت اجتماعی اشتراکی را فهمیده اند و در بیشتر آن کارها، پژوهش های اولیه SEA یا تایید نشده اند (برای مثال الیوت، جکسون، پیچر و وایت، 2014) و یا آنها ...

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۶

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 20 بازدید - بدون نظر
با رجوع به مدل کنترل تقاضای شغل، به صورت تجربی به ارزیابی تاثیر استرس کار حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با استفاده از نمونه کمپانی های دارای سهام A و حسابرسان معتبر آنها از سال 2009 تا 2013 پرداختیم. نتایج نشان داد که 1) هیچ افت فراگیری در کیفیت حسابرسی به دلیل استرس کاری حسابرسان وجود ندارد، 2) یک رابطه منفی بین استرس کاری و کیفیت حسابرسی در حسابرسی اولیه مراجعان جدید وجود دارد و 3) مفهوم استرس کاری به ویژگی ...

تجارت خدمات و ضرورت شناسایی مسائل پیش رو در تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 14 بازدید - بدون نظر
میترا نصیری – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ‏ بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیرگذاری عمده‌ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و به واسطه افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و توجه اکثرکشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته‌است. امروزه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان کالا بدون دسترسی به خدماتی مثل بانکداری، بیمه، حسابداری، ارتباطات راه دور و شبکه‌های ...

کتمان درآمدهای مالیاتی

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 22 بازدید - بدون نظر
فاطمه حصنی مقدم-حسابرس امور مالیاتی – دکترای تخصصی حسابداری مالیات‌ها به عنوان معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی ‌و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌روند‌.‌دولت می‌تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را ارائه و به بسیاری از فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم ببخشد‌.‌بالابودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی‌های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی‌دولت‌،‌علاوه برآن که عوارض ناگواری را ...

حسابداری منابع انسانی بعنوان دارائیهای معنوی و تاثیرات آن درارزشگذاری سازمانها

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 24 بازدید - بدون نظر
مقدمه :   زمانیکه دریک سازمان بعنوان یک سیستم باز سخن از ورودیها و منابع به میان می آید از منابع انسانی بعنوان یک منبع اقتصادی جهت تولید کالا یا خدمات یاد می شود.در حالیکه منابع انسانی صرفا کمیت افراد شاغل درسازمانها نبوده، بلکه به مراتب فراتراز شمارش افراد است. منابع انسانی به مجموعه ای ازدانشها، مهارتها، توانائیهای خلاقانه، استعدادها و نگرشهای نیروی کار یک سازمان اطلاق میشود که درواقع مجموع توانائیهای ذاتی، دانش اکتسابی و مهارتهای کارکنان رادربردارد. بطوریکه سرمایه های ...

مشاغل سخت و زیان آور

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 15 بازدید - بدون نظر
1-  کارهای سخت و زیان آور به چه کارهایی گفته می شود ؟ کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد  که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی ...

کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 36 بازدید - بدون نظر
مقدمه اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می¬شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می¬شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است. در کشور ما، برخی سازمانهای دولتی ...

آیین نامه اجرای حسابداری تعهدی

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 17 بازدید - بدون نظر
آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی) (تصویبنامه شماره 15199/ت52534هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران) آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی) (تصویبنامه شماره 15199/ت52534هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دیوان محاسبات ...

مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت ۲۰۱۵

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 14 بازدید - بدون نظر
  چکیده سنت مرسوم سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) فرض می‎نماید که همه مردم بطور ناخود آگاه در آدمک‎های فرهنگی فرو رفتند. بعلاوه، محققان MAIS کاملاً از هر چیزی راضی هستند اما سطح مطلوبیتی را فرض می‎کنند. در نتیجه این امر منجر به یافته‎های تحقیقاتی اشباع شده‎ای می‎شود. در عوض، متدلوژی قومی، گزینه‎ای دیگر برای کشف چگونگی اجرای تعامل کننده‎ها در فعالیت‎های روزانه می‎باشد. در عوض، محدودیت آن در توصیف عملکردهای واقع شده به نظریه فعالیت الگوی دیگر این اجازه را می‎دهد ...

مقاله ترجمه شده حسابرسی ۲۰۱۵

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 13 بازدید - بدون نظر
چکیده رایانش ابری به شهرت بسیاری زیادی در محیط‌های تجاری دست یافته است با این حال، این تکنولوژی نیز با برخی مسائل ریسک از جمله حفاظت ضعیف در برابر مسائلی امنیت، و مقررات مواجه است. به سبب ماهیت فاصله و اتصال از راه دور، فرآیند حسابرسی در این تکنولوژی بسیار چالش برانگیز شده است. این مقاله بر موضوعات مرتبط با ریسک محاسبات ابری و موضوعات حسابرسی تمرکز دارد. کلمات کلیدی: رایانش ابری، حسابرسی، فاکتورهای ریسک، استانداردهای حسابرسی دانلود مقاله و ترجمه

مقاله ترجمه شده اخلاق در حسابداری ۲۰۱۶

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 20 بازدید - بدون نظر
چکیده از آنجا که مدیران اجرائی مرد تسلط بیشتری در شرکت‌های بزرگ برای رهبری و مدیریت دارند، تصمیم گیری مدیریت ارشد بیشتر گرایش مردانه خواهد داشت. تحقیقات در مورد عملکرد بیولوژیکی و روانی مختلف میان زنان و مردان نشان می‌دهد، ویژگی‌های رهبری مدیران اجرائی زنان تا حد زیادی ناشناخته می‌باشد. ریسک گریزی و حساسیت اخلاقی دو تا از ویژگی‌های کلیدی متصل به مسائل حسابداری مانند محافظه کاری در گزارشات مالی می‌باشد که مخالف هر گونه تقلب خواهند بود. در این مطالعه، ...

مقاله ترجمه شده حسابدرای ۲۰۱۵

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 11 بازدید - بدون نظر
  چکیده نقش حیاتی اساتید حرفه ای گرا (PO) در آموزش حسابداری به دلیل کمبود دانشکده ی حسابداری واجد شرایط و مطلوب به منظور افزایش ارتباط عملی آموزش حسابداری از اهمیت روبه رشدی برخوردار است. اخیرا، کیمیسون گذرگاه ها برای ادغام بیشتر اساتید حرفه ای گرایانه درون برنامه های حسابداری و تحقیقات فراخوانده شدند. علاوه بر این، AACSB اخیرا استانداردهای اعتبار بخشی خود را به منظور افزایش ارتباط عملی آموزش و پژوهش تغییر داده است. با توجه به اهمیت اساتید حرفه ای ...

مقاله ترجمه شده حسابداری مالی ۲۰۱۶

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 17 بازدید - بدون نظر
  چکیده علی رغم بحران مالی فعلی، برنامه های حسابداری و مالی در بریتانیا محبوبیت خود را حفظ کرده اند. آموزش مالی دوره کارشناسی برای مدارک حسابداری جز مهمی از مدرک می باشد که به میزان زیادی وابسته به تئوری مالی مدرن  (MFT) می باشد. برخی توسعه ها در برنامه آموزشی مالی نقادانه مورد بررسی قرار گرفته است. عنوان شده است که آموزش مالی فعلی باید تفکری تر و دارای روشی پیچیده تر باشد زیرا برنامه آموزشی فعلی به سمت تکنیک ...

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت ۲۰۱۶

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 20 بازدید - بدون نظر
چکیده این تحقیق بررسی می کند که آیا استفاده از سیستم های حسابداری برای اهداف سیستم های تخصیص منابع یک منبع مزیت رقابتی پایدار است. مبنی بر یک سری داده های طولی که عملکرد شرکت هایی که حسابداری مشتریان را اتخاذ می کنند و معیارهای صنعتی آنها را مقایسه می کنند، ما در می یابیم که عملکرد مالی پس از تصویب افزایش می یابد، که منجر به عملکرد مثبت غیر معمولی در مقابل معیار های صنعتی میانگین (4-5% تفاوت ROA) در ...

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۶

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 12 بازدید - بدون نظر
  چکیده در حالی که تکنولوژی فرصت های جدید و مزایایی را برای استادان در شیوه تدریس آنها فراهم می کند، تعداد قابل توجهی از اعضای هیئت علمی برای اتخاذ فن آوری های جدید مقاومت می کنند. بدون اجبار ۹۳ درصد از استادان در مطالعه استرالیایی جهت بحث  در این مقاله با اشاره به مقاومت استاد حسابداری به عنوان یک مانع کلیدی برای استفاده و اقتباس فن آوری  مصاحبه نمودند. با اتخاذ مدل پذیرش فناوری(TAM) به عنوان یک چارچوب، این مقاله استدلال ...

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۶

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 14 بازدید - بدون نظر
   چکیده هدف اصلی این مطالعه؛ گزارشی از درک و فهم حسابداران خبره و رسمی راجع به آگاهی؛ تقاضا؛ منافع؛ ارتباطات و زمینه های آموزش حسابداری قانونی در کشور در حال توسعه بحرین می باشد. یک حسابدار خبره و مورد تایید کسی است که دارایهر گونه صلاحیت حر فه ای در حسابداری است و از طریق یک شرکت حسابرسی در بحرین استخدام شده است. یک پرسش نامه پیمایشی به منظور گردآوری اطلاعات به کار برده شده و در مجموع 80 حسابدار موثق ...

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۵

پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - 8 بازدید - بدون نظر
چکیده برنامه های کارآموزی، به ابزار یادگیری مهم در آموزش عالی شده اند. برای انضباط حسابداری، کارآموزی به شکاف بین ورودی فنی در کلاس و برنامه های واقعی در تراکنش زمان واقعی کمک می کند. برنامه کارآموزی حسابداری، تجربه ی دانشجوی حسابداری را با قادر ساختن آنها به یادگیری فنون از متخصصان باتجربه تر، توسعه می بخشد. در پایان برنامه، انتظار می رود که دانشجویان، تجربیات مرتبطی را برای کمک به آنها در تصمیم گیری در قرار گرفتن در شرایطی که ...
Page 5 of 28« First...34567...1020...Last »